Forró csapágy, magas rezgés - gyors hibafeltárás, biztos diagnózis

Forró csapágy, magas rezgés – többparaméteres diagnosztika

A diagnosztizálhatóság alapkérdései között egyik fontos szempont a berendezés vagy folyamat állapotát hűen leíró paraméter kiválasztása. Lényeges tényező továbbá a rendelkezésre álló diagnosztikai technológia és a vizsgálat költsége. Habár a termográfia a rezgésvizsgálatokhoz képest kevésbé érzékeny a forgógépek a hibáinak korai felismerésére, a kifejlődött hibák gyors feltárására azonban megfelelő módszer

Gyakori ellenőrzés, nagyobb biztonság 

Egy feldolgozó üzemben a forgógépek, például szivattyúk és ventilátorok állapotának ellenőrzésére rendszeres rezgésvizsgálatokat alkalmaztak. A kazánok, hőcserélők, villamos berendezések időszakos vizsgálatát hőkamerával végezték, sőt, az üzem bejárása során gyors, hőkamerás ellenőrzéseket is végeztek a rezgésvizsgálatba be nem vont, vagy nagyobb időközzel vizsgált berendezéseken. Egy ilyen felderítés során az egyik szivattyú csapágyán jól azonosítható melegedés volt észlelhető. A hiba oka és mértéke a termográfiás mérés alapján ugyan még nem volt kellően bizonyos, de ezzel a gyors ellenőrzéssel el lehetett hárítani egy súlyosabb és váratlan meghibásodást. 

Több vizsgálati paraméter, biztosabb diagnózis 

A hőkép alapján megállapítható volt, a melegedés forrása egyértelműen a csapágyház. Fel kellett azonban tárni, hogy a jelenség a tömszelence állapotát jellemzi, vagy a csapágy hibájának tudható be, utóbbi esetben kenetlenség okozza a hőmérséklet emelkedését, vagy a károsodás kiteljesedése. A helyszínen elvégzett rezgésvizsgálatból gyorsan megállapítható volt a csapágy teljes szerkezetének előrehaladott károsodása, melynek kezdeti szakaszát a korábbi mérés során is azonosítani lehetett. A viszonylag gyors tönkremenetel okát is sikerült feltárni; a csapágyház víz elleni tömítése után a szivattyú két évig üzemelt karbantartás nélkül.
 
 Magas frekvencián erős rezgésgyorsulás - csapágyhiba jelenlétére utal  A rendszeres rezgésvizsgálat egyértelműen mutatja  a csapágy fokozatos károsodását
1. ábra A vízelőkészítő szivattyú csapágyházon mért rezgésspektrumai. 
A magas frekvenciás rezgések emelkedése a kiteljesedő károsodást jól indikálja. A csapágyhibák a jellemző hibafrekvenciák alapján is azonosíthatóak voltak. A júniusban még hibátlannak ítélt csapágy fél év múlva észlelhető hibával rendelkezik, ismét pár hónap elteltével súlyos károsodásra utaló rezgéskép jellemzi.
 
Forró csapágy, magas rezgés - gyors hibafeltárás, biztos diagnózis
2. ábra Vízszivattyú hőképe. 
A nyomóoldali csapágy erős melegedése előrehaladott hibára utal. A csapágyak súlyosabb károsodását általában a csapágyház hőmérsékletének emelkedése is jól mutatja. A károsodások kimutatására, tönkremeneteli szakaszának meghatározására több diagnosztikai technológia is ismeretes, együttes alkalmazásuk biztosabb diagnózist tehet lehetővé. 

Konklúzió 

Az üzemvitel az általános gyors ellenőrzésekkel biztonságosabban működhetett, olyan berendezések hibái is időben feltárhatóvá váltak, melyek a rendszeres rezgésvizsgálati ellenőrzésekben nem, vagy hosszú időszakkal szerepeltek. A hőkamerás ellenőrzés azonban csak a hibák egy részét tárja fel, ezért kiterjedtebb, mély elemzésre a rezgésvizsgálati eljárás célszerűbb. A két technológia együttes alkalmazása viszont – mint jelent esetben – jól kiegészítheti egymást, együttesen gyors és pontos hibafeltárást tesz lehetővé.