Elektromos motor fluxusmérése

Villamos forgógépek áram- és fluxusspektrum-elemzése

A villamos forgógépek működésének alapja a villamos áram által keltett forgó mágneses tér. Villamos gép hibája esetén a hibára jellemző módon torzul a mágneses erőtér, ennek visszahatásaként a felvett áram, így a gép állapota a villamos áram- vagy a fluxusváltozás-spektruma alapján vizsgálható. E vizsgálatok a termográfiás- és rezgéselemzésekhez képest lényegesen pontosabb képet nyújtanak a villamos motorok állapotáról.

Villamos forgógépek állapotelemzési eszközei  

Az elektromos motorok állapotvizsgálatára tőbb fajta diagnosztikai technológia is eredményesen használható. A termográfiai méréseket számos környezeti tényező befolyásolhatja, ezért pontos elemzésekre, korai hibadetektálásra kevésbé alkalmas. A termográfiai módszer előnye a relatív egyszerű és főként gyors ellenőrzési módszer. Rezgésvizsgálattal a villamos hibák már pontosabban elemezhetők, korai állapotban detektálhatók, a termográfiához képest azonban nagyobb gyakorlatot és hosszabb méréseket kíván.
A legpontosabb üzem közben elvégezhető diagnosztikai vizsgálat a felvett áram, vagy a szórt fluxus spektrumának elemzésén alapszik. A fluxus-elemzés kvalitatív, míg az áramspektrum-elemzés már kvantitatív mérést is jelent. E villamos vizsgálatok korábban, pontosabb és részletesebb diagnózist szolgáltatnak, mint például a termográfia vagy a rezgésvizsgálat.

Fluxus- és áramspektrumok mérési módszere

Az áramfelvétel méréséhez a villamos hálózat valamely részéhez, akár mérőköréhez hozzá kell férni. Az áram időjeléből képzett spektrumból, a hálózati frekvencia és az oldalsávi frekvenciák energiatartalmainak arányából a villamos forgógép állapota lényeges megbontás nélkül, üzem közbeni vizsgálattal minősíthető, valamint az áramok, energiák pontos mértéke is megállapítható.

Villamos forgógép áramspektrumai  Villamos forgógép áramspektrumai

1. ábra Villamos forgógép áramspektrumai. Eltérésük aszimmetrikus, mértéke kisebb hiba jelenlétére utal.

A mágneses tér erősségének változása fluxusmérő tekerccsel üzem közben, mindenféle megbontás nélkül mérhető. Az áramfelvétel pontos mértéke így ugyan nem, de a hibák jellege, azok kiterjedése az áram-elemzéshez hasonlóan pontosan megállapítható, a villamos forgógép állapota minősíthető. A villamos forgógépre jellemző adatok ismeretében és a spektrumelemzés alapján a hiba forrása, a hibák mértéke más eljárásokhoz képest gyorsabban, korábban és pontosabban állapíthatók meg.

Villamos motor szórt fluxusának kis átfogású és szélessávú spektrumai  Villamos motor szórt fluxusának kis átfogású és szélessávú spektrumai

2. ábra Villamos motor szórt fluxusának kis átfogású és szélessávú spektrumai – beazonosított hibafrekvenciákkal. 
 
A villamos motorok üzem közbeni állapotelemzésének eljárásai közül a fluxusmérés alapú elemzés tehát jó kompromisszumát adja a gyors és pontos állapotelemzésnek, emellett a vizsgálat egységnyi költsége is kedvező.