Gépalap javítása műgyantás injektálással

Gépalapok állapotvizsgálata ODS-elemzéssel 

A forgó- és alternáló gépek alapjainak, tartószerkezeteinek állapota jelentős kihatással bír a termelő gép és kapcsolódó elemeinek várható élettartamára, karbantartási költségeire, nem utolsó sorban stabil üzemére. Az ODS (Operating Deflection Shapes – üzemi lengéskép) elemzéssel hatékonyan lehet felmérni nagyméretű vasbeton alapok, tartószerkezetek károsodásait,  funkcionális  megfelelőségét, működési jellemzőit. 

A megfelelő állapotú gépalap

az  egyik  alapvető  feltétele  a  forgó–  és  különösen az alternáló gépek megbízható, alacsony karbantartási  költségű  üzemének.  Az  olaj–  és vegyipari  alkalmazások  jelentős  részében  a gépek  működéséből  származó  gerjesztő  erőket merev, "aláhangolt" vasbeton  alapozással  kontrollálják.  A merevnek tervezett szerkezet sérülése esetén a kívánt  funkció  sérül, a gép rögzítése gyengül, nagyobb, ellenőrizetlen rezgések  terhelik a gépet, annak kapcsolódó elemeit, szerelvényeit (csapágyak,  tömítések,  műszerek), áttételesen lényegesen nagyobb üzemeltetési  kockázatot jelentenek, kiterjedtebb meghibásodásokat okoznak. Sérülés bekövetkeztével a szerkezet lengéstani jellemzői megváltoznak, ez  által lehetővé válik a hiba vagy meghibásodás kimutatása rezgésvizsgálati módszerrel. 

Az ODS-elemzés   

a vizsgált tárgy rezgésjellemzőiből összeállított, üzemi állapotára jellemző, számítógépes modellen megjelenített lengéskép értékelését jelenti. A nagytömegű  rezgésadat  kiértékelését  a  vizualizált  mozgásmodell  jelentősen megkönnyíti, a szerkezet  dinamikus  viselkedéséről  részletes, átfogó és szemléletes képet nyújt.

ODS - üzemi lengéskép, rezgések vizuális elemzéséhez

1. ábra:  A mozgásmodell segít az egyes mérési pontok rezgései közötti összefüggések megértésében, általa a rendellenességek, hibák feltárásában. A modell bal oldalán két álló szeparátor, jobb oldalán egy négyhengeres kompresszor és csatlakozó edényeinek mérési helyei láthatók. A modell alapján gyorsan felmérhetők a feszültségnek kitett helyek, gyenge rögzítések, beton szerkezetben repedések, törések.

Az ODS-elemzés alapú állapotfelmérés   

számos előnyös tulajdonsággal rendelkezik más, szerkezetvizsgálati diagnosztikai eljárásokhoz képest. A  rezgésvizsgálat  jellegéből adódóan roncsolásmentes, és a vizsgálatot általában a termelési folyamat megzavarása nélkül, üzem közben lehet  elvégezni. A vizsgálati eljárás objektív (rezgés)mérési adatokon alapul, az adatok felvétele körülményektől függően ismételhető, az egyes állapotok mérési adatok alapján numerikusan is összevethetők. A kiértékelési  eljárás  alkalmas  helyi-  és  kialakítástól függően teljes szerkezeti szelvényre kiterjedő hibák, törések, repedések kimutatására. A mozgásmodell  szemléletes megjelenítése által a szerkezet üzemi terhelés alatti rezgésjellemzői, viselkedése a teljes szerkezetre kiterjedően és összefüggéseikben hatékonyan vizsgálhatók, továbbá a feltárt hibák bemutatásához kiemelkedő segítséget nyújt.   

Az ODS-elemzés bevált diagnosztikai eszköz 

vasbeton gépalapok, hegesztett és csavarkötésű tartószerkezetek állapotának megbízható meghatározására, helyi vagy kiterjedt  hibák, törések, repedések, lazaságok, nagy fárasztó igénybevételnek kitett helyek behatárolására, rögzítési funkciók ellenőrzésére. A vizsgálat a hagyományos rezgéselemzéshez képest lényegesen több mérést jelent, így általában csak nagyobb értékű berendezések alapjának, tartószerkezetének ellenőrzésére vagy visszatérő meghibásodások feltárására alkalmazott eljárás. A kvalitatív és kvantitatív összevetés lehetőséget ad a költséges alapjavítások eredményességének  megbízható ellenőrzésére, sőt, javítás garanciális feltételeinek meghatározására és érvényesíttetésére.

Összefoglalva, a hagyományos vizuális érzékszervi diagnosztika, az építési technológia vizsgálata, az ultrahangos állapotfelmérés és a hagyományos rezgéselemzés lehetőségein túl az ODS-elemzés egyedi, objektív és megbízható információkkal szolgál a gépalapok, tartószerkezetek dinamikus igényekkel szembeni megfelelőségéről, állapotáról.