Gázkompresszorok magas felépítésű alapokon

Alapjavítás ellenőrzése ODS-elemzéssel  esettanulmány

A rezgésvizsgálat a forgógépek bizonyítottan hatékony állapotfelmérő eszköze. Összetett szerkezetek nagy mennyiségű rezgésmérési adatának elemzéséhez azonban további eszköz szükséges. Az ODS (Operating Deflection Shapes) akár több száz mérési adat animációs megjelenítésével segít az alapok, tartók, csővezeték-rendszerek hibáinak gyors és pontos feltárásban. 

Károsodott gépalap –  bizonytalan üzem

Egy gázfeldolgozó üzemben több, a talajszinttől jelentősen megemelt, vasbeton alapokon nyugvó földgáz kompresszort telepítettek a ’70-es években. A korra jellemző alapozási technológiához és az építési fegyelem be nem tartása miatt előforduló hibákhoz társuló nagy teljesítményű gerjesztés húsz év alatt meggyengítette a vasbeton alapokat, felületükön több helyen is repedések jelentek meg. Az üzemeltetés számára hangsúlyos kérdéssé vált a gépalapok állapotának felmérése, ezt követően megfelelő javítási technológia alkalmazása és eredményességének visszaellenőrzése.

Az ODS-elemzés alkalmazása

Az egyszerű forgógépek elemzésénél általánosan bevált frekvenciaelemzéses vizsgálat a nagyobb bonyolultságú és értékű szerkezetek állapotának meghatározásához szükséges nagyságrendekkel több mérési adat felvétele miatt közvetlenül nem alkalmas elemzésre. A megoldást az ODS-elemzéses technika adja, mely a megfelelő módszerrel rögzített rezgés adatokból a gépre jellemző működési frekvenciákon a gép mozgását annak modelljén jeleníti meg. Ezzel a módszerrel a teljes rendszer dinamikus működése részletesen megfigyelhető, a szerkezet nemlineáris jellemzői, fellazulás, repedés, törés könnyen azonosíthatók és helyük behatárolható.

A megoldás: alapjavítás műgyantás injektálással 

A kompresszoralapokról rögzített adatok ODS-elemzése alapján az alapok sérüléseit sikerült pontosan behatárolni. A megrendelő az alapok javítására ennek függvényében nem csak a szükséges javítási technológiát írhatta elő, de szerződéses feltételként elvárható eredményt is meg tudott fogalmazni. Az alapok javítását műgyantás ragasztásos technológiával, több esetben acél rudas megerősítéssel végezték el. Az ellenőrző vizsgálatok igazolták a költségesnek és kockázatosnak látszó javítás sikerességét. A kompresszorok javított alapjai már több mint 20 éve állják a folyamatos üzemet.
 
Kompresszor alap mozgásképe javítás előtt  Kompresszor alap mozgásképe javítás után - 10x-es amplitúdó erősítéssel
1. ábra: A kompresszor alap ODS modellje; az alap mérete: 6 x 5 x 7 m. 
A javítás előtt (balról) számos repedésre, törésre utaló, eltérő mozgású hely volt azonosítható. Az alapjavítás utáni modellben (jobbról; a láthatóság miatt az amplitútó 10x-es erősítésű a bal ábrához képest) jelentősen csökkent a rezgésszint és harmonikusabb lett az alap mozgása. Az alapjavítás minősége szemléletesen igazolódott.