A gépalap állapota fontos tényezője a gép biztonságos üzemének

Gépalapok állapotvizsgálata ODS-elemzéssel - esettanulmány

Nagy teljesítményű berendezések biztonságos üzemeltetéséhez kiemelkedően fontos az egység alapjának jó állapota, állagának ismerete, károsodása esetén megbízható javítási technológia alkalmazása. A rezgésvizsgálatok speciális technikája, az ODS-vizsgálat sikeresen alkalmazható gépalapok dinamikus viselkedésének leírására, állapotuk meghatározására, meghibásodásaik feltárására.

A gépalap állapot-meghatározása 

Egy gázfeldolgoó üzemben több, nagyméretű, gázmotor meghajtású földgázkompresszort telepítettek a gázkészletek időszakos be- és kitárolására. Több évtizedes üzemelés igénybevételei után a beton alapokon szemmel is látható felületi repedések jelentek meg, utalva a szerkezet fokozatos károsodására. A lokális ultrahangos vizsgálatok megerősítették a felülethez közeli károsodásokat, de a teljes szerkezet állapotáról nem adtak átfogó képet. Kérdéses volt a gépalap károsodásának mértéke, továbbá egy esetleges javítás várható eredménye.

ODS-elemző alkalmazás

Az ODS-elemzés egy bevált, speciális rezgésvizsgálati technológia, mely lehetőséget ad összetettebb szerkezetek, nagyméretű beton alapok dinamikus viselkedésének, károsodásainak tanulmányozására. A hajdúszoboszlói üzemben négy berendezés alapjának állapotát több üzemállapotban is ellenőrizni kellett. Elengedhetetlenné vált egy hatékony elemző eszköz alkalmazása a több ezer mérési adat kiértékelésére. 
Az ODS-elemzéssel a négy egység alapjának állapota jól összevethetővé vált, a legrosszabb állagú egységeket gyorsan és megbízhatóan ki lehetett jelölni javításra. A károsodások mértékét, kiterjedtségét a mozgások nagyságán túl jellegük is meghatározta. A repedések többnyire a beton alapok teljes szelvényére kiterjedtek, az alapok jelentős mértékben elcsavarodtak, rétegeik elnyíródtak, a gépeknek és szerelvényeiknek így nem biztosítottak megfelelő rögzítést, relatív mozgásuk többlet igénybevétellel terhelte kapcsolódó elemeiket, ezzel további számos visszatérő meghibásodást okoztak. 

Elvárt eredmények előírása

A gépalapok javítása jelentős költséggel jár, de még nagyobb költséget jelent azonban egy nem megfelelően javított gépalap, annak minden járulékos veszélyével. A megrendelő részéről ezért felmerült az igény a javítástól elvárható eredmény megfogalmazására.  Mivel az ODS-elemzéses technika ezt megelőzően már számos hasonló esetben is alkalmazásra került mind a javítás előtti, mind a javítás utáni állapot felmérésére, így elegendő eredmény állt rendelkezésre a követelmények meghatározásához.
A megfogalmazott kritériumok mind a megrendelő, mind a kivitelező számára elfogadhatóak voltak, a megállapodás létre jöhetett.

Garantált megoldás - műgyantás alapjavítás

Az alapok pontos hibafeltárása alapján előírt javításokat minden gépalapon sikeresen elvégezték. A teljes beton szerkezetet műgyantás ragasztásos technológiával, helyenként acél rudazattal erősítették meg. Az ellenőrző vizsgálatok igazolták, hogy a megrendelő által elvárt eredményeket sikerült elérni, a gépalapok ismét egységes mozgást, jó állapotot mutattak, hosszú, biztonságos üzem feltételeit megteremtve. A vizsgálatsorozat hozzájárult az ODS-elemzések további sikeres alkalmazásához, valamint bizonyították alkalmasságát az elvárt követelmények és minőségi átvételi feltételek meghatározásához. 
A megjavított alapokon az egyenként 3,4 MW-os gázmotor-kompresszor egységek 10 év elteltével is megfelelően és megbízhatóan működnek megerősített, szilárd alapjaikon.
 
Alap mozgása javítás előtt és javítás után
1.ábra: Egyik gépalap mozgása javítás után (bal oldal) és javítás előtt; az alap szerkezete egységesen, az igénybevételeknek ellenálva működik; A kompresszor alapjának eredeti mérete: 6 x 12 x 14 m. A javítás előtt számos repedésre, törésre utaló, eltérő mozgású hely volt azonosítható, az alapjavítás utáni modellben egységes, harmonikus az alap mozgása